Det kræver autorisation for at arbejde som kloakmester. Det gør det, fordi man skal være sikker på, at arbejdet med fx at bortlede spildevand fra en husstand er udført korrekt, så man undgår spredning af bakterier og sygdom.

 

Hvad kan en kloakmester hjælpe med?

Det er selvfølgelig vigtigt, at kloakken fungerer, så man undgår kedelige problemer med rotter eller lugtgener i sin bolig. En kloakmester er specialist i alt, hvad der har med kloakken at gøre. Han kan løse mange forskellige opgaver for dig, som typisk handler om at lede spildevand og regnvand væk fra din bolig.

Det kan være både små og store opgaver lige fra stoppede afløb til renovering af kloakken. Løber dit toilet over, kan det være, at dit afløb er stoppet til, og det kan en kloakmester løse for dig. Det er en af de mindre opgaver. Større opgaver kan som nævnt være kloakrenovering, hvor kloakken skal graves op. I dag har man heldigvis udviklet nye metoder til at renovere en kloak i form af fx en strømpeforing, som ikke kræver opgravning. Fugtskader i kældre og på fundamenter kan en kloakmester også hjælpe dig af med fx ved at grave et omfangsdræn ned omkring dit hus.

Er du plaget af vand i kælderen, kan løsningen være et højvandslukke. Rotter kan du undgå ved at installere en rottespærre i kloakken, så spildevand kan løbe ud, men rotterne er forhindret i at trænge ind i din bolig.

En kloakmester kan selvfølgelig også anlægge kloak i forbindelse med nybyggeri. I byområder bliver den tilsluttet en hovedkloak, mens man i landzone etablerer et nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg eller pilerensningsanlæg på egen grund.